HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Uspořádání ovládacího panelu

background image

Uspořádání ovládacího panelu

Ovládací panel obsahuje dotykový grafický displej, tři tlačítka pro ovládání úloh, číselnou klávesnici a tři kontrolky v podobě světelných
diod (LED).

Číselná klávesnice

S

TAR T

Kontrolka
Upozornění

Kontrolka
Připraveno

Kontrolka
Data

Dotyková obrazovka
grafického displeje

R

ESET

S

TOP

background image

2 Ovládací panel

23

Uspořádání ovládacího panelu

CSWW