HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Funkce ovládacího panelu

background image

Funkce ovládacího panelu

Funkce a tlačítka

Funkce

Stavový řádek

Zobrazuje aktuální stav zařízení, počet kopií, možnosti nabídek a nápovědy.

Nabídka

Umožňuje přístup k nastavením, jako je manipulace s papírem a konfigurace zařízení.

Nápověda

Umožňuje přístup k možnostem nápovědy „Co to je?“ a „Zobrazit postup“.

Předloha

Zobrazuje nastavení předlohy. Zařízení je schopno automaticky rozpoznat formát dokumentu.

Kopie

Zobrazuje nastavení funkcí výsledného dokumentu.

Možnosti odesílání

Umožňuje odeslání dokumentů elektronickou poštou.

Zmenšit a Zvětšit

Zmenší nebo zvětší velikost kopie.

Ovládání kontrastu

Zvýší nebo sníží jas.

Umožňuje přístup k nápovědě t ypu „Co to je?“. Integrováno do nabídek dot ykové obrazovky.

Vylepšení

Umožňuje přístup k obrazovce s vylepšenými funkcemi.

R

ESET

Resetuje nastavení úlohy na nastavení úlohy zadané výrobcem nebo uživatelem.

S

TOP

Zruší aktivní úlohu.

S

TAR T

Spustí úlohu kopírování nebo digitální odesílání nebo obnoví přerušenou úlohu.

Číselná klávesnice

Umožňuje zadávat číselné hodnoty jako např. počet kopií.

Vylepšení

background image

2 Ovládací panel

24

Orientace na ovládacím panelu

CSWW