HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Možnosti odesílání

background image

Možnosti odesílání

Po stisknutí tlačítka Možnosti odesílání se zobrazí možnosti digitálního odesílání, které jsou k dispozici. Standardní nastavení zařízení
je e-mail. Faxování, složky, předběžné nastavení a ověřování jsou k dispozici, pouze pokud zakoupíte sof twarový modul pro digitální
odesílání HP.

Část věnovaná možnostem odesílání překr yje na grafickém displeji části věnované úpravám kopie a obrázku, ale část věnovaná
předloze a řádek Ovládání kontrastu zůstanou zobrazené. Části Kopie a Úprava obrázku grafického displeje se nepoužívají pro
digitální odesílání.

background image

2 Ovládací panel

28

Význam kontrolek ovládacího panelu

CSWW