HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Předloha

background image

Předloha

Část hlavní dotykové obrazovky Předloha umožňuje popsat charakteristiku předlohy. Část Předloha je rozdělena do tří částí, které
popisují kopírovanou předlohu:

z

Ikona orientace stránky: Udává způsob umístění předlohy na skenovacím skle nebo v automatickém podavači dokumentů. Formát
papíru je zařízením automaticky rozpoznán po vložení na skenovací sklo nebo do automatického podavače dokumentů. Funkci
automatického rozpoznávání lze potlačit stisknutím tlačítka Popsat předlohu a změnou formátu.

z

Tlačítko Popsat předlohu: Zobrazí se obrazovka Nastavení předlohy, na níž lze definovat předlohu.

z

Ikona původní stránky: Graficky znázorňuje aktuální nastavení.

Část Předloha

Část
Úprava
obrázku

Část Kopie

Tlačítko Možnosti
odesílání

Popsat
předlohu

Nastavení
kopírování

Vylepšení

Tlačítko Zmenšit a
Zvětšit

Ovládání kontrastu

Ikona Orientace
stránky

Ikona kopírované stránky

Ikona původní stránky

background image

2 Ovládací panel

27

Výchozí obrazovka ovládacího panelu

CSWW

Popis předlohy

1

Stiskněte tlačítko Popsat předlohu. Na dotykové obrazovce se zobrazí okno nastavení předlohy.

2

Stiskněte nastavení definující dokument, např. formát, orientaci stránky, počet stran a obsah stránky. Po výběru se nastavení
zobrazí na ikoně stránky.