HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Význam kontrolek ovládacího panelu

background image

Význam kontrolek ovládacího panelu

Ovládací panel obsahuje tři kontrolky:

z

Připraveno

z

Data

z

Upozornění

Kontrolka

Význam

Připraveno

nesvítí

Zařízení je ve stavu offline nebo došlo k chybě.

svítí

Zařízení je připraveno k tisku.

bliká

Zařízení přechází do stavu offline. Počkejte prosím.

Data

nesvítí

Zařízení nemá žádná data určená k tisku.

svítí

Zařízení má data určená k tisku, ale není připraveno
nebo je ve stavu offline.

bliká

Zařízení zpracovává nebo tiskne data.

Upozornění

nesvítí

Zařízení funguje bez chyb.

svítí

U zařízení došlo k závažné chybě. Zařízení vypněte a
po chvíli opět zapněte.

bliká

Je požadována akce. Podívejte se na displej
ovládacího panelu.

background image

3 Digitální odesílání

29

Přehled

CSWW

3