HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

background image

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

Funkce

Příkaz

Možnosti (č.)

Příkazy pro řízení úloh

Reset

?E

nepouž.

Počet kopií

Ec&l#X

1 až 32 000

Oboustranný / jednostranný tisk

Ec&l#S

0 = jednostranný tisk
1 = oboustranný tisk s vazbou na delší hraně
2 = oboustranný tisk s vazbou na kratší hraně

background image

D Příkazy tiskárny

241

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW

Příkazy pro řízení stránek

Zdroj papíru

Ecl#H

0 = tisk nebo vysunutí aktuální stránky
1 = zásobník 2
2 = ruční podávání, papír
3 = ruční podávání, obálka
4 = zásobník 1
5 = zásobník 3
7 = automatický výběr
20 = zásobník 4
22-69 = externí zásobníky

Formát papíru

Ecl#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
6 = 11 x 17
17 = 16K
18 = JIS EXEC
19 = 8K
25 = A5
26 = A4
27 = A3
44 = B6-JIS
45 = B5-JIS
46 = B4-JIS
72 = pohlednice (oboustranná)
80 = Monarch
81 = Commercial 10
90 = DL
91 = International C5
100 = B5
101 = vlastní

Funkce

Příkaz

Možnosti (č.)

background image

D Příkazy tiskárny

242

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW

Typ papíru

Ec&n#

5WdBond = dokumentový
6WdPlain = běžný
6WdColor = barevný
7WdLabels = štítky
9WdRecycled = recyklovaný
11WdLetterhead = hlavičkový
10WdCardstock = kar t y
11WdPrepunched = předděrovaný
11WdPreprinted = předtištěný
13WdTransparency = transparentní fólie
#WdCustompaper type = vlastní

a

Orientace

Ec&l#O

0 = na výšku
1 = na šířku
2 = převrácení na výšku
3 = převrácení na šířku

Horní okraj

Ec&l#E

# = počet řádků

Délka textu (dolní okraj)

Ec&l#F

# = počet řádků od horního okraje

Levý okraj

Ec&a#L

# = počet sloupců

Pravý okraj

Ec&a#M

# = počet sloupců od levého okraje

Index vodorovného posunu

Ec&k#H

přírůstky o velikosti 1/120 palce (vodorovná komprimace tisku)

Index svislého posunu

Ec&l#C

přírůstky o velikosti 1/48 palce (svislá komprimace tisku)

Vzdálenost řádků

Ec&l#D

# = počet řádků na palec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Vynechání per forace

Ec&l#L

0 = zakázat
1 = povolit

Pokyny pro programování

Zalomení na konci řádku

Ec&s#C

0 = povolit
1 = zakázat

Funkce

Příkaz

Možnosti (č.)

background image

D Příkazy tiskárny

243

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW

Zapnutí funkcí zobrazení

EcY

nelze použít

Vypnutí funkcí zobrazení

EcZ

nelze použít

Výběr jazyka

Přechod do režimu PCL

Ec%#A

0 = použít předchozí polohu kur zoru PCL
1 = použít aktuální polohu pera HP-GL/2

Přechod do režimu HP-GL/2

Ec%#B

0 = použít předchozí polohu pera HP-GL/2
1 = použít aktuální polohu kur zoru PCL

Výběr písma

Sady symbolů

b

Ec(#

8U = sada symbolů HP Roman-8
10U = výchozí sada symbolů vzhledu IBM (PC-8) (kódová stránka 437)
12U = vzhled IBM pro Evropu (PC-850) (kódová stránka 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (běžně používaná ve východní Evropě)
5T = Windows 3.1 Latin 5 (běžně používaná v Turecku)
579L = písmo Wingdings

Primární vzdálenost

Ec(s#P

0 = pevná
1 = proporcionální

Primární rozteč

Ec(s#H

# = počet znaků/palec

Nastavení režimu rozteče

c

Ec&k#S

0 = 10
4 = 12 (elite)
2 = 16,5 až 16,7 (komprimované)

Primární výška

Ec(s#V

# = počet bodů

Primární styl

b

Ec(s#S

0 = svislé (syté)
1 = kurzíva
4 = komprimované
5 = komprimovaná kur zíva

Funkce

Příkaz

Možnosti (č.)

background image

D Příkazy tiskárny

244

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW

Primární šířka tahu

b

Ec(s#B

0 = střední (kniha nebo text)
1 = polotučný
3 = tučný
4 = velmi tučný

Typ písma

b

Ec(s#T

Chcete-li získat přehled příkazů pro všechna interní písma, vytiskněte
seznam písem PCL (viz část

„Nabídka Informace“ na stránce 194

).

a.

V případě vlastního typu papíru dosaďte za „Custompaper type“ název papíru a za znak „#“ počet znaků v názvu plus 1.

b.

Přehledy sad symbolů lze získat objednáním balíčku dokumentace PCL 5/PJL Technical Reference Documentation
Package
. Další informace naleznete na adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

c.

Upřednostňovaným způsobem je použití příkazu pro primární rozteč.

Funkce

Příkaz

Možnosti (č.)

background image

E Informace o předpisech

245

Přehled

CSWW

E