HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Většina sof twarových aplikací nevyžaduje zadávání příkazů tiskárny. V případě potřeby zadávání příkazů tiskárny hledejte pokyny v
dokumentaci k počítači a sof twaru.

Tato příloha obsahuje tyto části:

z

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny jazyka PCL 5e

z

Výběr písem PCL 5e

z

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

Poznámka

V tabulce na konci této přílohy jsou uvedeny nejběžnější příkazy jazyka PCL 5e (viz

„Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e“ na

stránce 240

). Chcete-li si objednat balíček dokumentace PCL 5/PJL Technical Reference Documentation Package, navštivte

adresu

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

background image

D Příkazy tiskárny

236

Přehled

CSWW

PCL 5e

Příkazy tiskárny jazyka PCL 5e sdělují zařízení, jaké úkoly má provést nebo jaká písma použít. Tato příloha obsahuje stručné odkazy pro
uživatele, kteří znají strukturu příkazů jazyka PCL 5e.

Poznámka

Pokud není nutná zpětná kompatibilita s ovladači PCL 5e, doporučuje společnost HP používat ovladače PCL 6, které umožňují
plně využít všechny funkce zařízení. Ovladač PCL 5e použitý v tomto zařízení není zpětně kompatibilní se staršími zařízeními,
které používají ovladače PCL 5e.

HP-GL/2

Zařízení může tisknout vektorovou grafiku pomocí jazyka pro grafiku HP-GL/2. Tisk v jazyce HP-GL/2 vyžaduje opuštění jazyka PCL 5e
a vstup do režimu HP-GL/2, což lze provést odesláním kódu PCL 5e do zařízení. Některé sof twarové aplikace mohou přepínat jazyky v
rámci ovladačů.

PJL

Jazyk Printer Job Language (PJL) společnosti HP poskytuje kontrolu jazyka PCL 5e a dalších jazyků tiskárny. PJL poskytuje čt yři hlavní
funkce: změna jazyka zařízení, oddělování úloh, konfigurace zařízení a zpětné zjišt´ování stavu z tiskárny. Příkazy PJL lze použít ke
změně výchozích nastavení zařízení.

background image

D Příkazy tiskárny

237

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW