HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Výběr písem PCL 5e

background image

Výběr písem PCL 5e

Chcete-li získat přehled příkazů pro všechna interní písma, vytiskněte seznam písem PCL (viz část

„Seznam písem PCL nebo PS“ na

stránce 178

). Jako příklad je uvedena část tohoto seznamu. Všimněte si polí dvou proměnných, která určují sadu symbolů a velikost

bodu.

Pokud nejsou t yto proměnné vyplněny, zařízení použije výchozí hodnoty. Pokud chcete použít např. sadu symbolů obsahující čárové
znaky, vyber te sadu symbolů 10U (PC-8) nebo 12U (PC-850). Kódy dalších běžných sad symbolů jsou uvedeny v části

„Výběr písma“

na stránce 243

.

Poznámka

Písma mohou mít „pevné“ nebo „proporcionální“ vzdálenosti. Zařízení má k dispozici jak písma s pevnými vzdálenostmi
(Courier, Letter Gothic a Lineprinter), tak proporcionální písma (CG Times, Arial, Times New Roman a další).

Písma s pevnými vzdálenostmi se obecně používají v aplikacích, jako jsou tabulkové kalkulátor y nebo databáze, v nichž je
důležité svislé zarovnání sloupců. Písma s proporcionálními vzdálenostmi se obecně používají v textových editorech.

background image

D Příkazy tiskárny

240

Obecné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW