HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny jazyka PCL 5e

background image

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny jazyka PCL 5e

Před použitím příkazů tiskárny porovnejte t yto znaky:

Mnoho příkazů tiskárny používá malé písmeno L (l) a číslici jedna (1) nebo velké písmeno O (O) a číslici nula (0). Tyto znaky se mohou
na obrazovce zobrazovat jinak než zde. Pro příkazy tiskárny jazyka PCL 5e je nutné používat správné znaky a velikosti.

malé písmeno L:

l

velké písmeno

O

:

O

číslice jedna:

1

číslice

0

:

0

znak escape

(na začátku sekvence escape)

pole hodnoty

(obsahuje abecední i číselné znaky)

znak ukončení
(velké písmeno)

znak
skupiny

parametrický
znak

background image

D Příkazy tiskárny

238

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny jazyka PCL 5e

CSWW