HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kombinace sekvencí escape

background image

Kombinace sekvencí escape

Sekvence escape lze kombinovat a vytvořit jeden řetězec sekvence escape. Při kombinacích v kódu platí tři důležitá pravidla:

1

Pr vní dva znaky za znakem escape (parametrický znak a znak skupiny) musí být ve všech kombinovaných příkazech stejné.

2

Při kombinaci sekvencí escape změňte velké písmeno (znak ukončení) ve všech sekvencích escape na malé písmeno.

3

Posledním znakem v kombinované sekvenci escape musí být velké písmeno.

Dále je uveden příklad řetězce sekvence escape, po jehož odeslání by zařízení použilo papír formátu Legal, orientaci na šířku a osm
řádků na palec:

Ec&l3AEc&l1OEc&l8D

Následující sekvence escape odešle zařízení stejné příkazy pomocí kombinace v rámci kratší sekvence:

Ec&l3a1o8D

background image

D Příkazy tiskárny

239

Výběr písem PCL 5e

CSWW