HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Toto zařízení lze používat jako samostatnou kopírku s přímou obsluhou - není tedy nutné mít nainstalovaný sof tware na počítači nebo
počítač spuštěný, abyste mohli kopírovat. Nastavení kopírování lze snadno měnit na ovládacím panelu. Předlohy lze kopírovat buďto z
podavače ADF nebo ze skenovacího skla. Zařízení může zpracovávat úlohy kopírování, tisku a digitálního odesílání zároveň.

V této kapitole jsou uvedeny informace o způsobu vytváření černobílých kopií a změnách nastavení kopírování. Tato část zahrnuje tato
témata:

z

Základní pokyny ke kopírování

z

Výběr výstupní přihrádky

z

Změny obrázku

Před používáním funkcí kopírování na zařízení je vhodné prostudovat kapitolu o základním fungování ovládacího panelu.

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

38

Základní pokyny ke kopírování

CSWW