HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Výběr výstupní přihrádky

background image

Výběr výstupní přihrádky

Zařízení má dvě výstupní umístění:

Pokud vyberete odkládací zásobník na 3 000 listů nebo sešívačku s odkládacím zásobníkem na 3 000 listů, výstupními přihrádkami
jsou Přihrádka 1 (lícem nahoru) a Přihrádka 2 (lícem dolů).

z

Přihrádka 1 (přihrádka na listy lícem nahoru) je horní přihrádka odkládacího zásobníku nebo sešívačky s odkládacím zásobníkem.
Tato přihrádka má maximální kapacitu 125 listů papíru, které jsou při výstupu z tiskárny umístěny lícem nahoru. Zjistí-li čidlo, že je
přihrádka zaplněna, činnost zařízení se zastaví. Činnost pokračuje po vyprázdnění nebo částečném odebrání papíru z přihrádky.

z

Přihrádka 2 (přihrádka na listy lícem dolů) je dolní přihrádka odkládacího zásobníku nebo sešívačky s odkládacím zásobníkem.
Přihrádka 2 má maximální kapacitu 3 000 listů papíru a umožňuje stohování nebo sešívání úloh. Tato přihrádka je výchozí výstupní
přihrádkou.

Pokud vyberete multifunkční dokončovací jednotku, výstupními přihrádkami jsou Odkládací zásobník a Přihrádka na brožur y.

z

Odkládací zásobník (Přihrádka 1) je horní přihrádka multifunkční dokončovací jednotky. Odkládací zásobník má maximální
kapacitu stohování 1 000 listů, po stohování každou úlohu odsune a nesešité úlohy umístí lícem nahoru nebo dolů. Tato přihrádka
umožňuje také sešívání až 50 listů papíru na každý dokument. Pokud je nainstalována multifunkční dokončovací jednotka,
odkládací zásobník je výchozí výstupní přihrádkou.

z

Přihrádka na brožury (Přihrádka 2) je dolní přihrádka multifunkční dokončovací jednotky. Umožňuje přeložení brožur v rozsahu až
10 listů papíru a jejich sešití ve hřbetu.

Přihrádka 2
(lícem dolů)

Přihrádka 1
(lícem nahoru)

Odkládací zásobník na
3 000 listů nebo
sešívačka s odkládacím
zásobníkem na
3 000 listů

Odkládací zásobník
(Přihrádka 1)

Přihrádka na brožur y
(Přihrádka 2)

Multifunkční dokončovací
jednotka

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

44

Výběr výstupní přihrádky

CSWW