HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Výběr výstupního umístění

background image

Výběr výstupního umístění

Výstupní umístění lze vybrat pomocí ovládacího panelu.

Výběr výstupního umístění z ovládacího panelu

Na dot ykové obrazovce grafického displeje:

1

Stiskněte položku Nastavení kopírování.

2

Stiskněte položku Pokročilé.

3

V poli Výstupní přihrádka stiskněte možnost Přihrádka 1 nebo Přihrádka 2.

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

45

Změny obrázku

CSWW