HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Základní pokyny ke kopírování

background image

Základní pokyny ke kopírování

V této části jsou uvedeny základní pokyny ke kopírování. Formát papíru je zařízením automaticky rozpoznán po vložení dokumentu na
skenovací sklo nebo do automatického podavače dokumentů. Funkci automatického rozpoznávání lze potlačit zadáním požadovaného
vstupu (Popsat předlohu) a výstupu (Nastavení kopírování) na ovládacím panelu.