HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopírování knih

background image

Kopírování knih

Skenovací sklo lze použít ke kopírování knih.

1

Vložte knihu lícem dolů na skenovací sklo.

2

Zarovnejte knihu podle její vazby. Zarovnání zkontrolujte na základě obrázku knihy v horní části skenovacího skla.

3

Stiskněte položku Popsat předlohu.

4

Vyber te formát Kniha.

5

Stiskněte položku OK.

Poznámka

Stránku lze přeskočit stisknutím tlačítka Přeskočit stránku nad ikonou stránky. Jedním stisknutím tlačítka se přeskočí levá
stránka, dvojím stisknutím se přeskočí pravá stránka a trojím stisknutím se zruší přeskakování stránek.

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

42

Základní pokyny ke kopírování

CSWW

6

Stiskněte položku Nastavení kopírování.

7

Vyber te požadovaná nastavení výstupu. Vyber te formát papíru, kter ý je nejbližší formátu kopírované knihy.

8

Stiskněte položku OK.

9

Pomocí číselné klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

10

Stiskněte položku

S

TAR T

.