HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopírování pomocí automatického podavače dokumentů

background image

Kopírování pomocí automatického podavače dokumentů

Pomocí automatického podavače dokumentů lze vytvořit až 999 kopií dokumentu v rozsahu až 50 stránek (v závislosti na tloušt´ce
papíru).

1

Vložte dokument lícem dolů do automatického podavače dokumentů. Zařízení je schopno automaticky rozpoznat formát papíru.

2

Proveďte potřebné úpravy obrázku a vyber te nastavení kopírování.

3

Pokud požadujete pouze jednu kopii, stiskněte tlačítko

S

TAR T

. Pokud požadujete více kopií, pomocí číselné klávesnice zadejte

požadovaný počet kopií a stiskněte tlačítko

S

TAR T

.