HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopírování pomocí skenovacího skla

background image

Kopírování pomocí skenovacího skla

Skenovací sklo používejte ke kopírování předloh malých formátů, předloh s malou gramáží (méně než 46 g/m

2

) a předloh neobvyklých

formátů jako např. dokladů, výstřižků z novin, fotografií, star ých nebo opotřebených dokumentů. Skenovací sklo se používá také ke
kopírování knih, časopisů a příruček.

1

Vložte dokument lícem dolů na skenovací sklo.

2

Proveďte potřebné úpravy obrázku a vyber te nastavení kopírování.

3

Pokud požadujete pouze jednu kopii, stiskněte tlačítko

S

TAR T

. Pokud požadujete více kopií, pomocí číselné klávesnice zadejte

počet kopií (až 999) a spust´te kopírování stisknutím tlačítka

S

TAR T

.