HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopírování s výchozím nastavením (kopírování jedním tlačítkem)

background image

Kopírování s výchozím nastavením (kopírování jedním tlačítkem)

Výchozí nastavení kopírování:

z

Počet kopií: Jedna

z

Formát: Předloha formátu Letter a kopie formátu Letter

Poznámka

Zařízení automaticky rozpozná formát předlohy a vytvoří kopii stejného formátu. Výchozí výrobní nastavení formátu papíru je
Letter nebo A4, pokud není rozpoznán žádný papír.

z

Orientace stránky: Na výšku

z

Počet stran: Jednostranné kopírování

z

Obsah stránky: Kombinované

z

Režim úloh: Vypnuto

z

Silný papír: Vypnuto

Vytváření kopií s výchozími nastaveními

1

Vložte dokument lícem dolů na skenovací sklo nebo do automatického podavače dokumentů.

2

Stiskněte tlačítko

S

TAR T

.

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

39

Základní pokyny ke kopírování

CSWW