HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vytvoření uložené úlohy

background image

Vytvoření uložené úlohy

Nastavení uložené úlohy použijete v případě, že chcete úlohu kopírování uložit na pevný disk zařízení a vytisknout ji později. K vytvoření
uložené úlohy je třeba zadat t yto informace:

1

Zadejte základní nastavení kopírování (viz část

„Kopírování s nastavením definovaným uživatelem“ na stránce 39

).

2

Stiskněte kar tu Pokročilé.

3

V poli Uložené úlohy vyber te možnost Zapnuto.

Zobrazí se dialogové okno, v němž lze podle potřeby zadat údaje v polích Uživatelské jméno, Název úlohy a Osobní identifikační
číslo (PIN). Pokud vyberete položky Uživatelské jméno nebo Název úlohy, zobrazí se klávesnice. Kód PIN je čt yřmístné číslo, které
lze zadat pomocí číselné klávesnice.

4

Zadejte uživatelské jméno.

5

Zadejte název úlohy.

6

Zadejte kód PIN, pokud je požadován.

7

Stiskněte položku OK.

Informace o tisku uložené úlohy naleznete v části

„Tisk uložené úlohy“ na stránce 73

.

background image

4 Přímé kopírování na zařízení

43

Výběr výstupní přihrádky

CSWW