HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Změny obrázku

background image

Změny obrázku

Před odesláním lze zobrazit náhled obrázku předlohy a provést jeho změny. K úpravám obrázku na hlavní dotykové obrazovce slouží
následující funkce zařízení:

z

Zmenšit a Zvětšit

z

Ovládání kontrastu

z

Vylepšení

Stisknutím položky

R

ESET

se zruší všechna aktuální nastavení a obnoví se výchozí hodnot y.

Zařízení má také funkci automatického zmenšování a zvětšování. Pokud je rozdíl mezi formátem papíru předlohy a papíru pro kopii,
zařízení automaticky vypočítá procentuální hodnotu zmenšení nebo zvětšení, které je nutné k přizpůsobení předlohy na stránku
určenou pro kopii.