HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Zmenšení nebo zvětšení

background image

Zmenšení nebo zvětšení

Zařízení může zmenšit kopii až na 25 procent nebo zvětšit až na 400 procent původní velikosti (200 procent v případě použití
automatického podavače dokumentů). Chcete-li zmenšit nebo zvětšit kopie, podr žte šipku dolů nebo šipku nahoru v části úprav
obrázku, dokud není dosaženo požadovaného zmenšení nebo zvětšení. Procentuální hodnota zmenšení nebo zvětšení je zobrazena v
poli procentuální hodnoty změny velikosti.