HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Instalace karty EIO/velkokapacitního zařízení pro ukládání dat

background image

Instalace karty EIO/velkokapacitního zařízení pro ukládání dat

Společnost Hewlett-Packard neustále představuje nové sof twarové nástroje určené pro dané zařízení a příslušenství. Tyto nástroje jsou
bezplatně k dispozici na Internetu. (Informace naleznete v příručce s názvem Úvod na disku CD dodávaném se zařízením nebo na
adrese

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Kar tu EIO nebo velkokapacitní zařízení pro ukládání dat nainstalujte takto:

1

Před instalací kar t y EIO nebo velkokapacitního zařízení pro ukládání dat vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

2

Umístění karet EIO a doplňkových velkokapacitních zařízení pro ukládání dat, jako např. pevného disku, je znázorněno na obrázku.

3

Ke správě písem ve velkokapacitním zařízení pro ukládání dat použijte nástroj Manažer zdrojů HP. V počítačích se systémem
Macintosh použijte nástroj HP LaserJet Utility.

4

Po instalaci nového zařízení vytiskněte konfigurační stránku.

EIO 3

EIO 2

EIO 1

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

234

Instalace kar ty EIO/velkokapacitního zařízení pro ukládání dat

CSWW

background image

D Příkazy tiskárny

235

Přehled

CSWW

D