HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kontrola instalace paměti

background image

Kontrola instalace paměti

Správnou instalaci modulů DIMM zkontrolujte takto:

1

Zkontrolujte, zda je po zapnutí zařízení na ovládacím panelu zobrazeno hlášení PŘIPRAVENO. Pokud se zobrazí chybová zpráva,
modul DIMM možná není nainstalován správně.

2

Vytiskněte konfiguraci.

3

Na konfigurační stránce zkontrolujte část týkající se paměti a porovnejte ji s konfigurací vytisknutou před instalací modulu DIMM.
Pokud se velikost paměti nezvětšila, může být příčinou některá z těchto situací:

Š

Modul DIMM nebyl nainstalován správně. Opakujte postup instalace.

Š

Modul DIMM je vadný. Zkuste použít nový modul DIMM nebo zkuste modul DIMM nainstalovat do jiné patice.

Poznámka

Pokud jste nainstalovali jazyk tiskárny (jazyk), zkontrolujte část Instalovaný jazyk a Možnosti na konfigurační stránce. V této
části by měl být uveden nový jazyk tiskárny.

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

232

Ukládání zdrojů (tr valé zdroje)

CSWW