HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Tato příloha obsahuje tyto části:

z

Určení požadavků na pamět´

z

Instalace paměti

z

Kontrola instalace paměti

z

Ukládání zdrojů (tr valé zdroje)

z

Instalace kar t y EIO/velkokapacitního zařízení pro ukládání dat

Zařízení má dvě patice DIMM, které umožňují t yto inovace:

z

Rozšíření paměti zařízení. Moduly DIMM jsou k dispozici ve velikostech 16, 32, 64 a 128 MB, maximální velikost je 384 MB.

z

Moduly flash DIMM, které jsou k dispozici ve velikostech 2, 4, 6, 8 a 16 MB. Na rozdíl od standardní paměti zařízení lze moduly
flash DIMM používat k tr valému uložení stažených položek v zařízení, a to i po dobu jeho vypnutí.

z

Doplňková písma, makra a vzor y využívající moduly DIMM.

z

Další jazyky a možnosti zařízení využívající moduly DIMM.

Poznámka

Pamět´ové moduly SIMM (single in-line memor y modules) používané v předchozích zařízeních HP LaserJet nejsou s tímto
zařízením kompatibilní.

Pamět´ zařízení můžete chtít rozšířit např. v případě, že často tisknete složité obrázky nebo dokumenty t ypu PostScript, tisknete s
příslušenstvím pro oboustranný tisk, používáte mnoho stažených písem nebo tisknete na papír velkého formátu (např. A3,
B4 nebo 11x17).

Informace o objednávání naleznete v části Péče o zákazníky HP v příručce s názvem

Úvod

na disku CD dodávaném se zařízením nebo

na adrese

www.hp.com/cposuppor t/

.

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

226

Určení požadavků na pamět´

CSWW