HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ukládání zdrojů (trvalé zdroje)

background image

Ukládání zdrojů (trvalé zdroje)

Nástroje nebo úlohy stažené do zařízení někdy obsahují zdroje (například písma, makra nebo vzor y). Zdroje, které jsou interně
označeny jako tr valé, zůstávají v paměti zařízení, dokud ho nevypnete.

Pokud k ukládání stažených zdrojů nepoužíváte moduly flash DIMM, může být při stahování neobvykle velkého počtu písem nebo při
provozu zařízení ve sdíleném prostředí vhodné rozšířit pamět´ přidělenou jednotlivým jazykům.

Minimální velikost paměti, kterou lze přidělit pro ukládání zdrojů, je 400 kB jak pro PCL, tak pro PS.

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

233

Instalace kar ty EIO/velkokapacitního zařízení pro ukládání dat

CSWW