HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Určení požadavků na paměť

background image

Určení požadavků na pamět´

Potřebná velikost paměti závisí na typu dokumentů, které tisknete. Vaše zařízení pro tisk může bez dodatečné paměti tisknout většinu
textů a obrázků s rozlišením 1 200 dpi FastRes.

Pamět´ do zařízení přidejte v těchto případech:

z

pokud běžně tisknete složité obrázky,

z

pokud používáte mnoho dočasně stažených písem,

z

pokud tisknete složité dokument y,

z

pokud tisknete dokument y oboustranně,

z

pokud používáte pokročilé funkce,

z

pokud tisknete dokument y t ypu PostScript.

background image

C Pamět´ zařízení a rozšíření

227

Instalace paměti

CSWW