HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A

background image

A

ADF (automatický podavač dokumentů)

nesprávné podávání 89
orientace stránky 26
použití k digitálnímu odesílání 31
použití ke kopírování 41
specifikace 11

administrátor

sof tware 14, 15
úlohy 251

administrátor sítě. Viz administrátor
administrátor systému. Viz administrátor
adresář pro digitální odesílání

použití 34

adresář souborů

informace o 179
tisk 194

adresář, soubor

informace o 179
tisk 194

adresování e-mailových zpráv

jednomu příjemci 31
používání funkce automatického dokončování 33
více příjemcům 32

aktuální počet stránek 181
alternativní PPD, výběr 169

AutoCAD

ovladač 17
sof tware 15

automatické nastavení, odstraňování problémů 155
automatický podavač dokumentů (ADF). Viz ADF (automatický podavač

dokumentů).