HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - D

background image

D

deformované stránky, odstraňování problémů 159
deformované znaky, odstraňování problémů 147
deska formátoru, instalace modulů DIMM 229
digitální odesílání

kontrola příjemců dokumentů 32
odesílání více příjemcům 32
popis 29, 30
použití adresáře 34
používání skenovacího skla nebo automatického podavače

dokumentů 31

vytvoření seznamu příjemců 34
změna nastavení 32

disk EIO

adresář souborů, tisk 179, 194
hlášení 124
kapacit y 13
nerozpoznaný 163
odstraňování problémů 157
podržení úlohy 211

disk RAM

hlášení 128, 132
chráněné proti zápisu 129
nastavení 213

disk ROM

hlášení 129, 130
chráněné proti zápisu 130

distribuční seznam pro digitální odesílání 34
dočasné chyby tisku 137
dochází nebo došla náplň tiskové kazet y 94
dokončovací jednotka, multifunkční

brožur y, vytváření 83

dokumentace zařízení 15

dokumenty

digitální odesílání 31
kopírování 37
tisk 47

došla nebo dochází náplň tiskové kazety 94
Driver Work Space (DWS) 174
duplexní jednotka. Viz příslušenství pro oboustranný tisk
dvířka

hlášení 123
místa uvíznutí 99
odstranění uvíznutého papíru za levými 111
odstranění uvíznutého papíru za pravými 101

dvířka svislého přenosu, místo uvíznutí 99
DWS (Driver Work Space) 174