HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - E

background image

E

Ekologický program HP pro tiskový spotřební materiál 248
ekologický program pro tiskový spotřební materiál 248
e-mailové zprávy

adresování pomocí funkce automatického dokončování 33
digitální odesílání ze zařízení mfp 29, 31
formát vytvořených souborů 32
odesílání více příjemcům 32

Energy Star

kompatibilita 247
stránka WWW 247

Ethernet

nastavení t ypu rámce 220
připojení 12
specifikace 12