HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - H

background image

H

heslo k řízení vzdáleného přístupu 252
hlášení

abecední seznam 121
číselný seznam 133
nastavení 212
odstraňování problémů 120
stavový řádek 24
tr vající 120

hlášení neplatných operací 124
hlášení o naplnění zásobníku 126
hlášení o paralelním připojení 134
hlášení o provedení údr žby tiskárny, mazání 222
hlášení o přetečení V/V vyrovnávací paměti 134
hlášení o připojovací jednotce 126
hlášení o sériové vyrovnávací paměti 134
hlavičkový

papír HP LaserJet 187
příkazy PCL 242
režim fixační jednotky 196
vkládání 48, 49

horká linka pro podvody 92
HP FIRST 249
HP-GL/2 236, 243
HP, horká linka pro podvody 92
hromadné vracení, recyklace 248