HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - I

background image

I

ID písma 178
ikona na hlavním panelu, kontrola stavu 93
implementovaný ser ver WWW

dosažení pomocí sof twaru HP Web Jetadmin 252
popis 252
použití ke kontrole úrovně toneru 252

index svislého posunu 242
index vodorovného posunu 242
indikátor stavu, přijímač Fast InfraRed (FIR) 81
indikátor y na ovládacím panelu. Viz kontrolky na ovládacím panelu
informace o předpisech 245
informace o stavu tiskových kazet 92
informace o zabezpečení, konfigurační stránka 175
informace o záruce 250
informační stránky

adresář souborů 179
Jetdirect 180
konfigurace 174
mapa nabídek 173
protokol událostí 181
seznamy písem 178
stav spotřebního materiálu 176
tisk 172, 194
využití 177

inicializace disku 157
inovace

firmware 12, 129
pamět´ 225, 227
patice EIO 225

instalace

kar ty EIO 233
pamět´ 227

velkokapacitní zařízení pro ukládání dat 233

instalační nástroj tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX 261
instalované jazyky a možnosti 174
internetový instalační nástroj 14
internetový instalační nástroj HP Internet Installer 14
interní písma

definované 178
nastavení 206
příkazy pro sady symbolů PCL 239

IP adresy pro zařízení HP JetSend 174
IP adresy pro zařízení JetSend 174