HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - J

background image

J

jas

možnost ovládacího panelu 23
nastavení pro kopírování 46

jazyk

ovládací panel 151, 213
podpora 14

jazyk pro grafiku, HP-GL/2 236, 243
jazyk pro vektorovou grafiku 236, 243
jazyky tiskárny

hlášení 122
HP-GL/2 236, 243
režimy příkazů PCL 243
seznam nainstalovaných, tisk 174
výchozí nastavení 211

jazyky, tiskárna

hlášení 122
HP-GL/2 236, 243
režimy příkazů PCL 243
seznam nainstalovaných, tisk 174
výchozí nastavení 211

jednostranný tisk, příkazy PCL 240
jemný lesklý papír 186
Jemný lesklý papír HP LaserJet Sof t Gloss 186
Jemný lesklý papír LaserJet Sof t Gloss 186
jiné rozložení toneru 95

background image

Rejstřík

267

CSWW