HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - M

background image

M

Macintosh

nástroj HP LaserJet Utilit y 19
nástroj HP Správa disků 260
odstraňování problémů s komunikací 167
ovladače 16
podpora 13
přejmenování tiskárny 170
sof tware 14, 19
výběr alternativního PPD 169

mačkání, odstraňování problémů 148
mapa nabídek 173
mapa nabídek. Viz mapa nabídky
mapa nabídky 194, 259

mazání

hlášení o údr žbě 222

média

hlášení 130
HP 186
Letter, vkládání 48, 49
mačkání, odstraňování problémů 148
malý, režim 209
možnosti manipulace 11
nastavení zásobníku 55
nastavení zásobníku 1 67
okraje, obálky 189
pr vní stránka, odlišná 65
předděrovaný, vkládání 52, 53
příkazy PCL 242
recyklovaný 188, 248
režimy fixační jednotky 196
snížení spotřeby 247
speciální 61
štítky 54, 61
tabulka hmotnostní ekvivalence 184
transparentní fólie 54, 62
výchozí nastavení formátu obrázku 203
zdroje, nastavení 69

množství spotřebního materiálu na stránce stavu spotřebního

materiálu 176

moduly DIMM

hlášení 138, 140
instalace 228
ověřování instalace 231
patice 225, 227

možnosti manipulace s papírem na vstupu 11
možnosti manipulace s papírem na výstupu 11
možnosti předvoleb skenování 32
možnosti Ukládání úloh 70
MSDS (specifikace s bezpečnostními informacemi) 249
multifunkční dokončovací jednotka

brožur y, vytváření 83
odstranění uvíznutého papíru 108
odstranění uvíznutých svorek 115

background image

Rejstřík

269

CSWW

specifikace 11
umístění přihrádky 43