HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - N

background image

N

nabídka Diagnostika 262
nabídka EIO 218
nabídka Informace 194
nabídka Konfigurovat zařízení 197
nabídka Kvalita tisku 208
nabídka Manipulace s papírem 195
nabídka Načíst úlohu 193
nabídka Nastavení systému 211
nabídka Paralelní vstup 217
nabídka Reset 222
nabídka Tisk 203
nabídka V/V 216
nabídky

Diagnostika 262
EIO 218
Informace 194
Konfigurovat zařízení 197
Kvalita tisku 208
Manipulace s papírem 195
Načíst úlohu 193
Nastavení systému 211
Paralelní vstup 217
popis 191
použití ovládacího panelu 259
Reset 222
Tisk 203
tisk mapy 194
tisk mapy nabídky 173
uzamčené 121
V/V 216

nahrazená písma

odstraňování problémů s písmem Courier 160
odstraňování problémů se soubor y EPS 159
stažená, odstraňování problémů 154, 165

napájení, odstraňování problémů 151
napětí, odstraňování problémů 151

nápověda

Co to je? 20
ovládací panel 23, 120
ovladače 17
soubor y na disku CD 14
stránka WWW Péče o zákazníky HP 250
zařízení 20
Zobrazit postup 20

nápověda typu Co to je? 20, 23
nápověda typu Zobrazit postup 20
nastavení

konfigurační stránka 174
kopírování 23
kvalita obrazu 208
nový řádek 207
obnovení výrobního 23
přístup k přes ovládací panel 23
reset kopírování 45
ukládání 64
změna pro digitální odesílání 32
změny na ovládacím panelu 23
změny ovládacího panelu 259
zobrazení a změna aktuálních 27
zobrazení aktuálních 26

nastavení 1200 dpi 208
nastavení 300 dpi 208
nastavení 600 dpi 208
nastavení automatického pokračování 212
nastavení časového limitu

PowerSave 211
uchované úlohy 211
V/V 216

nastavení dpi (počtu bodů na palec) 208
nastavení IPX/SPX 220
nastavení kopírování 23
nastavení kvalit y konceptu 209
nastavení nového řádku 207
nastavení obousměrné komunikace 217
nastavení odstranění uvíznutého papíru 213
nastavení paralelní komunikace 217

background image

Rejstřík

270

CSWW

nastavení počtu bodů na palec (dpi) 208
nastavení poslední stránky 66
nastavení posunu řádků 207
nastavení přenosu dat 217
nastavení REt (Technologie zvýšeného rozlišení) 209
nastavení režimu EconoMode 209
nastavení rozlišení 208
nastavení řádků formy 206
nastavení svislé vzdálenosti řádků 206
nastavení sytosti 209
nastavení široké A4 205
nastavení Technologie zvýšeného rozlišení (REt) 209
nastavení umístění vazby 204
nastavení úzkého média 209
nastavení vazby na dlouhé hraně 204
nastavení vazby na krátké hraně 204
nastavení zásobníku protokolu DLC/LLC 220
nastavení. Viz změny 2
nástroj Disk Image 14
nástroj HP Disk Image 14
nástroj HP LaserJet Utilit y

dodávané na disku CD 14
pro písma a soubor y 13
pro počítače Macintosh 19

nástroj HP Správa disků 13, 260
nástroj Správa disků 13, 260
název úlohy, soukromé úlohy 71
nedostatek paměti 133
nesprávná strana, tisk stránek 160
nesprávné podávání automatickým podavačem dokumentů 89
nesprávné zarovnání, odstraňování problémů 148
NetWare

operační systém 15
parametr y zdrojového směrování 220

neúplné stránky, odstraňování problémů 159
nevytištěné okraje, odstraňování problémů 154
nevytištěné stránky

neúplné 159
poslední 161

vše 154
zastavení uprostřed úlohy 166

nezafixovaný toner, odstraňování problémů 147
Novell NetWare

operační systém 15
parametr y zdrojového směrování 220