HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - O

background image

O

obálky

nerovnosti, odstraňování problémů 149
okraje 60, 189
tisk 57
vkládání 54, 58
výchozí nastavení formátu obrázku 203

obaly, brožura 83
obecné ovladače HP pro počítače Macintosh 14
obecné ovladače pro počítače Macintosh 14
obecný instalační nástroj 14
obecný instalační nástroj HP Common Installer 14
obnovení

výchozí nastavení 23
výchozí výrobní nastavení 222

obnovení tisku 82
oboustranný tisk

nastavení 204
odstraňování problémů 158, 160
papír formátu Letter nebo A4 48, 49
předděrovaný papír 52, 53
příkazy PCL 240
vlastní média 50, 51

odebrání příjemců ze seznamu pro digitální odesílání 34
odesílání dokumentů 31
odkládací zásobník

odstranění uvíznutého papíru 106
odstranění uvíznutých svorek 112
přihrádka 43
specifikace 11
určení místa 43
výběr výstupního umístění 44, 57

odkládací zásobník na 3 000 listů papíru 11

background image

Rejstřík

271

CSWW

odlišná pr vní stránka 65
odstranitelná varování

nastavení 212
odstraňování problémů 137

odstraňování problémů

hlášení ovládacího panelu, 120
informační stránky 172
kontrolky ovládacího panelu 28
nesprávné podávání ADF 89
opakované uvíznutí papíru 119
přehled 97
přihrádky 162
přijímač FIR (Fast InfraRed) 156
test cest y papíru 182
tisk 151
vady tisku 143
zásobníky 164
Viz také zprávy

odstraňování úloh

ověření a podržení 79
r ychlé kopírování 77
soukromé 72
uložené 74

ochrana proti zápisu

disk 124

ochrana životního prostředí 246
okraje

nastavení kalibrace od okraje k okraji 208
obálky 60, 189
oříznuté, odstraňování problémů 154
příkazy PCL 242

opakovaná konfigurace tiskových ser verů HP Jetdirect 171
opakované vady, odstraňování problémů 147
orientace médií

A4 48, 49
Letter 48, 49
obálky 54
předděrovaný 52, 53
štítky 54
vlastní formát 50, 51

orientace stránky

nastavení ovladače 55
příkazy PCL 242
v automatickém podavači dokumentů 26
výchozí 206

orientace stránky na šířku

nastavení jako výchozí 206
nastavení ovladače 55
příkazy PCL 242

orientace stránky na výšku

nastavení jako výchozí 206
nastavení ovladače 55
příkazy PCL 242

orientace, stránka

nastavení ovladače 55
příkazy PCL 242
v automatickém podavači dokumentů 26
výchozí 206

oříznuté okraje, odstraňování problémů 154
oříznuté stránky, odstraňování problémů 159
ověření pravosti tiskových kazet 92
ovládací panel

dotyková obrazovka 26
funkce 23
hlášení 24, 12 0
jazyk 151
kontrolky 28
nabídka EIO 218
nabídka Informace 194
nabídka Konfigurovat zařízení 197
nabídka Kvalita tisku 208
nabídka Manipulace s papírem 195
nabídka Načíst úlohu 193
nabídka Nastavení systému 211
nabídka Paralelní vstup 217
nabídka Reset 222
nabídka Tisk 203
nabídka V/V 216
nabídky 191
orientace 24

background image

Rejstřík

272

CSWW

popis 21
potlačení nastavení 191
použití ke kontrole množství toneru 93
použití nabídek 259
prázdný, odstraňování problémů 151
stavový řádek 23, 24
systém nápovědy 120
tisk mapy nabídky 194, 259
tlačítka 22, 25, 26
výběr jazyka 213
změna nastavení 259

ovladač PCL 6 16
ovladač PostScript 16
ovladač PS 16
ovladač tiskárny Apple LaserWriter 16, 19
ovladač tiskárny LaserWriter 16
ovladače

AutoCAD 17
dodané se zařízením 16
dodávané na disku CD 14
Chooser, odstraňování problémů 167
konfigurace v systému Windows 18
Macintosh 16
nápověda online 17
odstraňování problémů 155
OS/2 17
PCL 16
potlačení nastavení ovládacího panelu 191
PS 16
stahování 17
stránka WWW 16
tiskárna Apple LaserWriter 19
uložení nastavení 64
vybírání správných 16
výchozí nastavení v systému Windows 18
Windows 16
získání 15
zpětná kompatibilita 236

ovladače PCL, zpětná kompatibilita 236
ovladače tiskárny. Viz ovladače