HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - R

background image

R

recyklovaný papír

HP 188
příkazy PCL 242
specifikace 248

režim Kazeta 67, 69
režim malého papíru 209
režim Od okraje k okraji

nastavení okrajů 208
potlačení nastavení 205

background image

Rejstřík

276

CSWW

režim offline 164
režim online 164
režim Pr vní 69
režimy podávání, zásobníky 67, 69
režimy, zásobník 67, 69
rozložení toneru 95
rozmazaný toner, odstraňování problémů 146
rozšířená záruka 250
rozšíření paměti 225
rozteč, nastavení písma 206
ruční podávání

hlášení, odstraňování problémů 162
nastavení ovládacího panelu 204
odstraňování problémů 155
pr vní stránka 65
výběr 67

r ychlá nastavení 64
r ychlost

nastavení přenosu dat 217
nastavení rozlišení 208
odstraňování problémů 158, 165

r ychlost připojení, odstraňování problémů 171