HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - T

background image

T

tabulka hmotnostní ekvivalence papíru 184
tabulka hmotnostní ekvivalence, papír 184
tečky, odstraňování problémů 95, 145
technické odkazy, příkazy PCL 5/PJL 236
test cest y papíru, tisk 182
test cest y, tisk 182
test zařízení, tisk 262
test, cesta papíru 182
text, odstraňování problémů

deformované 147
vynechání 145

tisk

brožur y 64
čisticí stránka 95

informační stránky 172
mapa nabídek 173
mapa nabídky 194
obálky 57
protokol událostí 182
soukromé úlohy 71
test cesty papíru 182
úlohy pro ověření a podržení 78
úlohy r ychlého kopírování 76
uložené úlohy 73
základní pokyny 55

tisk „n-up“ 66
tisk MOP (tisk více předloh)

funkce 64
odstraňování problémů 132

tisk více předloh (tisk MOP)

funkce 64
odstraňování problémů 132

tiskové kazety

čísla dílů 186
dochází 212
dochází nebo došla 94
hlášení 126
informace o využití 177
jiné než HP 92
kontrola množství toneru 93
místa uvíznutí 99
ověření pravosti 92
protřepání k rozložení toneru 95
recyklace 248
skladování 92
skladovatelnost 92
stránka stavu spotřebního materiálu 176
výhody a funkce 10
získání informací o spotřebním materiálu 92

tiskové kazety od jiného výrobce než HP 92
tiskové ser ver y HP Jetdirect

odstraňování problémů 171
opakovaná konfigurace 171

tiskové ser ver y Jetdirect, odstraňování problémů 171

background image

Rejstřík

279

CSWW

tiskové ser ver y, odstraňování problémů 171
tlačítka na ovládacím panelu 22, 26
tlačítko Nastavení kopírování na ovládacím panelu 27
tlačítko OK na ovládacím panelu 25
tlačítko Popsat předlohu na ovládacím panelu 26
tlačítko Reset na ovládacím panelu 22, 23
tlačítko Skupina 34
tlačítko Star t na ovládacím panelu 22, 23
tlačítko Stop na ovládacím panelu 22, 23
tlačítko Storno na ovládacím panelu 25
tlačítko vypínače 151
tmavé nastavení, sytost toneru 209
Token Ring

kar ty 12
nastavení t ypu rámce 220

toner

informace o využití 177
kontrola množství 93
kontrola pomocí sof twaru HP Web Jetadmin 261
nastavení sytosti 209
nezafixovaný, odstraňování problémů 147
použití implementovaného ser veru WWW ke kontrole 252
rozmazání, odstraňování problémů 146
spotřeba 247
tečky 95
tečky, odstraňování problémů 95, 145

transparentní fólie

HP LaserJet 186
příkazy PCL 242
režim fixační jednotky 196
tisk 62
vkládání 54

transparentní fólie HP LaserJet pro jednobarevné tiskárny 186
transparentní fólie LaserJet pro jednobarevný tisk 186
transparentní fólie pro zpětný projektor. Viz transparentní fólie
tr valé zdroje 232
tvorba ozónu 246
typ, papír

nastavení zásobníku 195

typy, papír

hlášení 132, 136
příkazy PCL 242
výběr zásobníků podle 68, 69