HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - U

background image

U

údržba

postupy 85
smlouvy 250

uchovávání úloh

hlášení 132

ukládání

nastavení zařízení 64
zdroje paměti 232

ukládání úloh

nastavení ovládacího panelu 193

ukládání zdroje 232
úloh

spuštění 23

úlohy

pokračování přerušených 23
zastavení 23

úlohy PostScript, odstraňování problémů 154, 166
úlohy pro ověření a podržení

nastavení časového limitu 211
nastavení ovládacího panelu 193
odstranění 79
tisk 78
vytváření 78

úlohy PS, odstraňování problémů 154, 166
úlohy r ychlého kopírování

nastavení časového limitu 211
nastavení ovládacího panelu 193
odstranění 77
tisk 76
vytváření 75

uložené úlohy

hlášení 132
nastavení časového limitu 211
odstranění 74

background image

Rejstřík

280

CSWW

tisk 73
vytváření 73

UNIX

instalační nástroj tiskárny HP Jetdirect 261
nastavení nového řádku 207
operační systémy 15

úpravy. Viz změny
uspořádání, více stránek na jeden list 66
uvíznutí

hlášení 123, 133
nastavení odstranění 213
odstranění z multifunkční dokončovací jednotky 108
odstranění z oblasti fixační jednotky 111
odstranění z odkládacího zásobníku nebo ze sešívačky s odkládacím

zásobníkem 106

odstranění z pravých dvířek 101
odstranění za levými dvířky 111
odstranění ze zásobníků 2 a 3 102
odstranění ze zásobníku 4 103
odstraňování obecně 98
odstraňování opakujících se problémů 119
odstraňování ze zařízení pro oboustranný tisk 104
určení míst 99
Viz také uvíznutí svorek

uvíznutí svorek

odstranění z multifunkční dokončovací jednotky 115
odstranění ze sešívačky s odkládacím zásobníkem 112
odstraňování častých problémů 159

uvíznutý papír. Viz uvíznutý papír
uvolnění úloh

ověření a podržení 78
r ychlé kopírování 76
soukromé 71
uložené 73

uvolňování

uvíznutého papíru. Viz uvíznutý papír
uvíznutí svorek. Viz uvíznuté svorky

uzamčené nabídky 121
uživatelské jméno, soukromé úlohy 71