HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - V

background image

V

vady

opakované, odstraňování problémů 147
znázornění 143

válce, čištění 89
varování, odstranitelná

nastavení ovládacího panelu 212
odstraňování problémů 137

velikost písma, nastavení písma 206
velikost, nastavení písma 206
velkokapacitní zařízení pro ukládání dat, instalace 233
více stránek na jeden list 66
víceúčelový papír HP 187
vir tuální infračer vený por t LPT 80
vkládání médií

A4 48, 49
hlášení 130, 131
Letter 48, 49
obálky 54, 58
předděrovaný 52, 53
štítky 54
vlastní formát 50, 51

vlastní média

nastavení zásobníku 55, 203
příkazy PCL 242
tisk 62
vkládání 50, 51
výběr zásobníku 69

vodoznaky 64
volba digitálního odesílání faxem 27
volba JPG pro digitální odesílání 32
volba Kopie na ovládacím panelu 23
volba Možnosti odesílání na ovládacím panelu 23, 27
volba MTIFF pro digitální odesílání 32
volba nabídky na ovládacím panelu 23
volba Odstranění pozadí na ovládacím panelu pro kopírování 45
volba Ostrost na ovládacím panelu pro kopírování 46
volba ovládání kontrastu na ovládacím panelu 23
volba PDF pro digitální odesílání 32
volba předběžného nastavení digitálního odesílání 27

background image

Rejstřík

281

CSWW

volba Předloha na ovládacím panelu 23
volba složek digitálního odesílání 27
volba Sytost na ovládacím panelu pro kopírování 46
volba TIFF pro digitální odesílání 32
volba Vylepšení na ovládacím panelu 23, 45
volba Zmenšit na ovládacím panelu 23
volba Zvětšit na ovládacím panelu 23
volby t ypu souboru pro digitální odeslání 32
vracení, hromadné 248
vrásky, odstraňování problémů 148
vstupní zásobníky papíru. Viz zásobníky.
vstupní zásobníky. Viz zásobníky
vybledlý tisk, odstraňování problémů 145
výhody a funkce

digitální odesílání 30
kopírování 37
zařízení 10

výchozí nastavení 23

kopírování 38
obnovení 222
počet kopií 203
ukládání 64
Windows 18

výchozí nastavení formátu obrázku 203
výchozí výrobní nastavení 23
výměna tiskových kazet 94
vynechání per forace, příkazy PCL 242
vynechání, odstraňování problémů 145
vyrovnávací paměti

hlášení o přetečení kar ty EIO 134
hlášení o přetečení při skenování 140
zbývající data, odstraňování problémů 156

výstupní přihrádky. Viz přihrádky
význam 28
vzdálenost řádků

nastavení 206
příkazy PCL 242