HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Z

background image

Z

zapnutí tiskárny 151
zarovnání, odstraňování problémů 148
zařízení kompatibilní s IrDA

odstraňování problémů 156, 158
tisk 80, 81

zařízení pro oboustranný tisk

hlášení 121
místa uvíznutí 99
nerozpoznané 163
odstranění uvíznutého papíru 104
odstraňování problémů 158, 160

zařízení pro ukládání dat, instalace 233
zásobník 1 59, 60

formát papíru, nastavení 55
Formát= 67
hlášení 126
hlášení o ručním podávání 162
chyba připojení 121
místa uvíznutí 99
obálky, vkládání 54
odstranění uvíznutého papíru 100
papír formátu A4, vkládání 48
papír formátu Letter, vkládání 48
pr vní stránka, odlišný papír 65
předděrovaný papír, vkládání 52
režim ručního podávání 67
režimy podávání, nastavení 67

background image

Rejstřík

282

CSWW

silný papír, tisk 62
štítky, vkládání 54
Typ= 67
vkládání obálek 58
vlastní média, vkládání 50

zásobník 2 a 3

místa uvíznutí 99
nastavení t ypu papíru 69, 195
odstranění uvíznutého papíru 102
odstraňování problémů 155
papír formátu A4, vkládání 49
papír formátu Letter, vkládání 49
předděrovaný papír, vkládání 53
vlastní média, vkládání 51

zásobník 4

místa uvíznutí 99
nastavení t ypu papíru 69, 195
nerozpoznaný 163
odstranění uvíznutého papíru 103
odstraňování problémů s napájením 162
papír formátu A4, vkládání 49
papír formátu Letter, vkládání 49
předděrovaný papír, vkládání 53
vlastní média, vkládání 51
výběr odstraňování problémů 155

zásobníky

formát y papíru, nastavení 55
hlášení 130, 131
místa uvíznutí 99
možnosti manipulace s papírem 11
nastavení prohlížení 175
odstranění uvíznutého papíru 100
odstraňování problémů 164
papír formátu A4, vkládání 48, 49
papír formátu Letter, vkládání 49
test cest y papíru 182
vkládání 48
vlastní média, vkládání 50, 51
výběr 68, 69

zásobníky papíru a možnosti, konfigurační stránka 175

zastavení

tiskové úlohy 82
úlohy 23

zastavený tisk, odstraňování problémů 166
zdroje, papír

nastavení zásobníku 1 67
příkazy PCL 241
výběr podle t ypu nebo formátu 69

zešikmené stránky, odstraňování problémů 148
zešikmení stránky, odstraňování problémů 148
změna

charakteristika předlohy 26
kontrast a formát obrázku 23, 27
kopírovaný obrázek 45
nastavení kopírování 27
nastavení ovládacího panelu 259

změna velikosti kopií 23
zmenšení

kopie 23
kopírovaný obrázek 45

zmenšení a zvětšení kopií 23
Zmenšit na stránku 64
značky oříznutí, tisk 63
znak skupiny v příkazech PCL 237
znak ukončení v příkazech PCL 237
znaky

deformované, odstraňování problémů 147
sady symbolů 206
vynechání, odstraňování problémů 145

zprávy

adresář souborů 179
konfigurační stránka 174
mapa nabídek 173
protokol událostí 181
seznamy písem 178
stránka Jetdirect 180
stránka stavu spotřebního materiálu 176
stránka využití 177
tisk 172, 194

background image

Rejstřík

283

CSWW

zrušení

tiskové úlohy 82
úlohy 23

zvětšení

kopie 23
kopírovaný obrázek 45

zvlnění, odstraňování problémů 148

zvýšení

jas kopií 23
velikost kopií 23