HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

V této části jsou uvedeny některé specifikace zařízení.

background image

A Specifikace

184

Přehled

CSWW

Tabulka hmotnostní ekvivalence papíru

Tuto tabulku použijte k určení přibližného ekvivalentu jiných hmotnostních specifikací, než je hmotnost U.S. bond. Například k určení
ekvivalentu papíru hmotnosti 20 lb U.S. bond v hmotnosti U.S. cover najděte hmotnost bond (v řádku 2, pr vní sloupec) a přejděte po
řádku na hmotnost cover (ve třetím sloupci). Ekvivalent je 75 g/m

2

(28 lb).

Poznámka

Šrafované oblasti určují standardní hmotnost pro daný stupeň.

Hmotnost U.S.
bond (lb)

Hmotnost U.S.
text/book (lb)

Hmotnost U.S.
cover (lb)

Hmotnost U.S.
Bristol (lb)

Hmotnost U.S.
index (lb)

Hmotnost U.S.
tag (lb)

Metrická
hmotnost (g/m

2

)

17

43

2

4

2

9

35

39

64

20

50

2

8

34

42

46

75

2

1

54

30

36

44

49

80

22

56

31

38

46

51

81

24

60

33

41

50

55

90

2

7

68

37

45

55

61

100

28

70

39

49

58

65

105

32

80

44

55

67

74

120

34

86

47

58

71

79

128

36

91

50

6275

83

135

background image

A Specifikace

185

Přehled

CSWW

39

100

55

67

8291

148

42

107

58

72

87

97

157

43

110

60

74

90

100

163

47

119

65

80

97

108

176

53

134

74

90

110

122

199

58

146

80

98

120

133

216

Hmotnost U.S.
bond (lb)

Hmotnost U.S.
text/book (lb)

Hmotnost U.S.
cover (lb)

Hmotnost U.S.
Bristol (lb)

Hmotnost U.S.
index (lb)

Hmotnost U.S.
tag (lb)

Metrická
hmotnost (g/m

2

)

background image

A Specifikace

186

Přehled

CSWW

Tiskový spotřební mateiál

Položka

Číslo dílu

Popis nebo použití

Tisková kazeta

30 000 stránek

C8543X

Výměna za tiskovou kazetu HP smar t o maximální kapacitě.

Transparentní fólie HP LaserJet pro
jednobarevné tiskárny

Letter (8,5 na 11 palců), 50 listů/krabice

A4 (210 na 2 97 mm), 50 listů/krabice

92296T

92296U

Vyvinuto speciálně pro použití s jednobarevnými tiskárnami
HP LaserJet.

Specifikace: 4,3 tisícin palce Oboustranný křídový povrch.

Jemný lesklý papír HP LaserJet Soft Gloss

Letter (8,5 na 11 palců), 50 listů/krabice

A4 (210 na 2 97 mm), 50 listů/krabice

C4179A

C4179B

Pro použití s barevnými tiskárnami HP Color LaserJet a
jednobarevnými tiskárnami HP LaserJet. Křídový papír -
vhodný pro velmi významné obchodní dokumenty, jako
brožur y, prodejní materiál a dokument y s obrázky nebo
fotografiemi.

Specifikace: 32lb. Oboustranný velmi jemný lesklý povrch:

Prvotřídní výběrový papír HP LaserJet
Premium Choice

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

A4 (210 na 2 97 mm), 500 listů/r ys,
4 r ysy/krabice

Tabloid (11 na 17 palců), 250 listů/r ys,
6 r ysů/krabice

A3 (420 na 297 mm), 500 listů/r ys,
4 r ysy/krabice

HPU1132

CHP410

HPU1732

CHP420

Pro použití s barevnými tiskárnami HP Color LaserJet a
jednobarevnými tiskárnami HP LaserJet. Silný velmi světlý
papír pro velmi významné dokumenty jako souhrny, brožur y,
zprávy a prezentace.

Specifikace: 98 světlý, 32liber

background image

A Specifikace

187

Přehled

CSWW

Papír HP LaserJet

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

Letter (8,5 na 11 palců), se třemi dírami,
500 listů/r ys, 10 r ysů/krabice

Legal (8,5 na 14 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

A4 (210 na 2 97 mm), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

Tabloid (11 na 17 palců), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

HPJ1124

HPJ113H

HPJ1424

CHP310

HPJ1724

Zvyšuje výkon všech tiskáren HP LaserJet. Silnější pro
záznamy na hlavičkový papír, pro cenné záznamy, právní
dokument y, přímou poštu a korespondenci.

Specifikace: 96 světlý, 24 liber

Papír pro tiskárny HP Printing Paper

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

A4 (210 na 2 97 mm), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

A3 (420 na 297 mm), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

HPP1122

CHP210

CHP220

Pro použití s laserovými a inkoustovými tiskárnami.
Vytvořený zvlášt´ pro malé a domácí kanceláře. Silnější a
světlejší než papír do kopírky.

Specifikace: 92světlý, 22liber

Víceúčelový papír HP

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

Letter (8,5 na 11 palců), se třemi dírami,
500 listů/r ys, 10 r ysů/krabice

Legal (8,5 na 14 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

Tabloid (11 na 17 palců), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

HPM1120

HPM115R

HPM113H

HPM1420

HPM1720

Pro použití s vešker ým kancelářským vybavením (laserovými
a inkoustovými tiskárnami, kopírkami a faxovými přístroji).
Vytvořené pro společnosti tak, aby jeden papír sloužil pro
všechny potřeby kanceláře. Světlejší a hladší než ostatní
kancelářské papír y.

Specifikace: 90 světlý, 20 liber

Tiskový spotřební mateiál

Položka

Číslo dílu

Popis nebo použití

background image

A Specifikace

188

Přehled

CSWW

Kancelářský papír HP Office Paper

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

Letter (8,5 na 11 palců), se třemi otvor y,
500 listů/r ys, 10 r ysů/krabice

Legal (8,5 na 14 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

A4 (210 na 2 97 mm), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

Tabloid (11 na 17 palců), 500 listů/r ys,
5 r ysů/krabice

HPC8511

HPC3HP

HPC8514

CHP110

HPC1117

Pro použití s vešker ým kancelářským vybavením (laserovými
a inkoustovými tiskárnami, kopírkami a faxovými přístroji).
Vhodný pro standardní velké objemy tisku. Světlejší než
standardní papír y.

Specifikace: 87 světlý, 20 liber

Kancelářský recyklovaný papír HP Office
Recycled Paper

Letter (8,5 na 11 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

Letter (8,5 na 11 palců), se třemi dírami,
500 listů/r ys, 10 r ysů/krabice

Legal (8,5 na 14 palců), 500 listů/r ys,
10 r ysů/krabice

HPE1120

HPE113H

HPE1420

Pro použití s vešker ým kancelářským vybavením (laserovými
a inkoustovými tiskárnami, kopírkami a faxovými přístroji).
Vhodný pro velké objemy tisku.

Vyhovuje Vládnímu nařízení USA 13101 pro produkty
přátelské k životnímu prostředí.

Specifikace: 84 světlý, 20 liber, 30 % obsah recyklovaného
materiálu

Tiskový spotřební mateiál

Položka

Číslo dílu

Popis nebo použití

background image

A Specifikace

189

Přehled

CSWW

Okraje obálek

Následující tabulka udává t ypické okraje adresy pro obálky Commercial #10 nebo DL.

Poznámka

Pro dosažení nejlepší kvalit y tisku neumíst´ujte okraje blíže než 15 mm od krajů obálky.

Typ adresy

Horní okraj

Levý okraj

Adresa odesílatele

15 mm

15 mm

Adresa příjemce

51 mm

85 mm

background image

A Specifikace

190

Přehled

CSWW

background image

B Nabídky ovládacího panelu

191

Přehled

CSWW

B