HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk

background image

Tisk

Tato kapitola je věnována tiskovým úlohám, k nimž patří:

z

Orientace médií

z

Základní pokyny k tisku

z

Výběr výstupní přihrádky

z

Tisk obálek

z

Tisk na zvláštní papír

z

Použití funkcí ovladače

z

Odlišná pr vní stránka

z

Prázdná poslední stránka

z

Vlastní nastavení provozu zásobníku 1

z

Tisk podle t ypu a formátu papíru

z

Funkce podržení úlohy

z

Tisk soukromé úlohy

z

Ukládání tiskové úlohy

z

Vytvoření úlohy r ychlého kopírování

z

Ověření a podržení úlohy

z

Tisk s volitelným přijímačem HP Fast InfraRed (FIR)

z

Přerušení a obnovení tisku

background image

5 Tisk

48

Orientace médií

CSWW