HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Funkce podržení úlohy

background image

Funkce podržení úlohy

Toto zařízení má čtyři zvláštní funkce pro úlohy: Soukromé úlohy, Uložené úlohy, Úlohy r ychlého kopírování a Úlohy pro ověření a
podržení.

Chcete-li v počítači používat funkce podr žení úlohy, postupujte podle následujících pokynů. Pak prostudujte část věnovanou t ypu
úlohy, kterou chcete vytvořit.

VAROVÁNÍ

Vypnete-li zařízení, jsou všechny tiskové úlohy r ychlého kopírování, úlohy ověření a podržení i soukromé úlohy odstraněny.

Přístup k funkcím ukládání úloh

Windows

1

V nabíce Soubor klepněte na položku Tisk.

2

Klepněte na položku Vlastnosti a pak na kar tu Cíl.

3

Ve Vlastnostech cíle klepněte na Možnosti, zobrazí se Možnosti ukládání úloh.

Macintosh

V novějších ovladačích: Z rozevírací nabídky v dialogovém okně tisku vyber te možnost Podržení úlohy. Ve starších ovladačích vyber te
Printer Specific Options (Konkrétní možnosti tiskárny).

background image

5 Tisk

71

Tisk soukromé úlohy

CSWW