HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Orientace médií

background image

Orientace médií

Orientaci konkrétního typu a formátu média proveďte podle zásobníku, z něhož se bude médium při tisku odebírat, a podle toho, zda
se bude používat k oboustrannému tisku

.

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Letter nebo A4 včetně
hlavičkových
(gramáž až 216 g/m

2

)

(58 liber bond)

1

Ne

Delší hranou ve směru podávání, stranou určenou k tisku
směrem nahoru.

Letter nebo A4 včetně
hlavičkových
(gramáž až 216 g/m

2

)

(58 liber bond)

1

Ano

Delší hranou ve směru podávání, pr vní stranou určenou k
tisku směrem dolů.

background image

5 Tisk

49

Orientace médií

CSWW

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Letter nebo A4 včetně
hlavičkových
(gramáž až 199 g/m

2

)

(53 liber bond)

2, 3 nebo 4

Ne

Delší hranou ve směru podávání, stranou určenou k tisku
směrem dolů.

Letter nebo A4 včetně
hlavičkových
(gramáž až 199 g/m

2

)

(53 liber bond)

2, 3 nebo 4

Ano

Delší hranou ve směru podávání, pr vní stranou určenou k
tisku směrem nahoru

background image

5 Tisk

50

Orientace médií

CSWW

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Další standardní formáty a
vlastní formáty
(gramáž až 216 g/m

2

)

(58 liber bond)

1

Ne

Delší hranou (až 312mm) ve směru podávání, stranou
určenou k tisku směrem nahoru. V případě médií s delší
hranou nad 312mm vkládejte kratší hranou, horním
koncem stránky.

Další standardní formáty a
vlastní formáty
(gramáž až 216 g/m

2

)

(58 liber bond)

1

Ano

Delší hranou (až 312mm) ve směru podávání, pr vní
stranou určenou k tisku směrem dolů. V případě médií s
delší hranou nad 312mm vkládejte kratší hranou, dolním
koncem stránky.

background image

5 Tisk

51

Orientace médií

CSWW

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Další standardní formáty a
vlastní formáty
(gramáž až 199 g/m

2

)

(53 liber bond)

2, 3 nebo 4

Ne

Delší hranou (až 297 mm) ve směru podávání, stranou
určenou k tisku směrem dolů. V případě médií s delší
hranou nad 297 mm vkládejte kratší hranou, horním
koncem stránky.

Další standardní formáty a
vlastní formáty
(gramáž až 199 g/m

2

)

(53 liber bond)

2, 3 nebo 4

Ano

Delší hranou (až 297 mm) ve směru podávání, pr vní
stranou určenou k tisku směrem nahoru. V případě médií
s delší hranou nad 297 mm vkládejte kratší hranou,
dolním koncem stránky.

background image

5 Tisk

52

Orientace médií

CSWW

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Předděrovaný papír formátu
Letter nebo A4
(gramáž až 216 g/m

2

)

(58 liber bond)

1

Ne

Delší hranou s děrováním ve směru podávání, stranou
určenou k tisku směrem nahoru

Předděrovaný papír formátu
Letter nebo A4
(gramáž až 216 g/m

2

)

(58 liber bond)

1

Ano

Delší hranou bez děrování ve směru podávání, pr vní
stranou určenou k tisku směrem dolů.

background image

5 Tisk

53

Orientace médií

CSWW

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Předděrovaný papír formátu
Letter nebo A4
(gramáž až 199 g/m

2

)

(53 liber bond)

2, 3 nebo 4

Ne

Delší hranou s děrováním ve směru podávání, stranou
určenou k tisku směrem dolů

Předděrovaný papír formátu
Letter nebo A4
(gramáž až 199 g/m

2

)

(53 liber bond)

2, 3 nebo 4

Ano

Delší hranou bez děrování ve směru podávání, pr vní
stranou určenou k tisku směrem nahoru.

background image

5 Tisk

54

Orientace médií

CSWW

Typ média

Zásobník

Oboustranný tisk

Způsob orientace média

Štítky, listy formátu Letter, A4
a transparentní fólie

Pouze
zásobník 1

Ne
(nikdy se netiskne
oboustranně)

Delší hranou ve směru podávání, stranou určenou k tisku
směrem nahoru.

Obálky

Pouze
zásobník 1

Ne
(nikdy se netiskne
oboustranně)

Kratší hranou ve směru podávání, stranou určenou k tisku
směrem nahoru. Pokud je obálka vyšší než 7,5 palce,
vkládejte chlopní. Jinak vkládejte chlopní směrem k zadní
straně zařízení.

background image

5 Tisk

55

Základní pokyny k tisku

CSWW