HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ověření a podržení úlohy

background image

Ověření a podržení úlohy

Funkce ověření a podr žení nabízí r ychlý a snadný způsob, jak vytisknout jednu kopii úlohy pro ověření a po ní vytisknout další kopie.

Chcete-li tr vale uložit tiskovou úlohu a zabránit jejímu odstranění v případě nedostatku místa, vyber te v ovladači možnost Uložená
úloha
.

Vytvoření úlohy ověření a podržení

VAROVÁNÍ

Pokud je k uložení novějších úloh ověření a podržení v zařízení nutné další místo, zařízení odstraní jiné uložené úlohy pro
ověření a podržení počínaje nejstaršími. Chcete-li určitou úlohu uložit tr vale a zabránit jejímu odstranění v případě nedostatku
místa, vyber te v ovladači místo možnosti Ověření a podržení možnost Uložená úloha.

V ovladači vyber te volbu Ověření a podržení a zadejte uživatelské jméno a název úlohy.

Zařízení vytiskne jednu kopii úlohy pro ověření. Pak postupujte podle pokynů v části

„Tisk zbývajících kopií podržené úlohy“ na

stránce 78

.