HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Odstranění podržené úlohy

background image

Odstranění podržené úlohy

Když uživatel odešle úlohu ověření a podržení, zařízení automaticky odstraní předchozí úlohu ověření a podržení tohoto uživatele.
Jestliže neexistuje úloha ověření a podržení s daným názvem úlohy a zařízení potřebuje další místo, může odstranit jiné úlohy ověření a
podržení počínaje nejstarší úlohou.

Odstranění úlohy pro ověření a podržení

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Načíst úlohu.

3

Stisknutím položky UŽIVATELSKÉ JMÉNO zobrazte seznam úloh.

4

Přejděte ke své úloze a stiskněte položku Pokračovat.

5

Přejděte na položku Odstranit a stiskněte položku OK.

Pokud je u položky Odstranit zobrazen

symbol klíče, k odstranění úlohy je nutné zadat kód PIN. Viz

„Tisk soukromé úlohy“ na

stránce 71

.

background image

5 Tisk

80

Tisk s volitelným přijímačem HP Fast InfraRed (FIR)

CSWW