HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tisk zbývajících kopií podržené úlohy

background image

Tisk zbývajících kopií podržené úlohy

Uživatel může vytisknout zbývající kopie úlohy podržené na pevném disku zařízení z ovládacího panelu.

Tisk úlohy pro ověření a podržení

1

Stiskněte položku Nabídka.

2

Stiskněte položku Načíst úlohu.

3

Přejděte na položku UŽIVATELSKÉ JMÉNO a stiskněte položku Pokračovat.

4

Přejděte ke své úloze a stiskněte položku OK.

5

Přejděte na položku Tisk a stiskněte položku

S

TAR T

. Vytisknou se zbývající kopie požadované počítačem v rámci dané úlohy.

Pokud je u položky Tisk zobrazen

symbol klíče, k tisku úlohy je nutné zadat kód PIN. Viz

„Tisk soukromé úlohy“ na stránce 71

.

background image

5 Tisk

79

Ověření a podržení úlohy

CSWW