HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Přerušení a obnovení tisku

background image

Přerušení a obnovení tisku

Funkce přerušení a obnovení tisku umožňuje dočasně zastavit aktuální tiskovou úlohu a vytisknout jinou úlohu pomocí rozhraní FIR. Po
dokončení úlohy tištěné pomocí por tu FIR pokračuje tisk přerušené úlohy.

Chcete-li přerušit úlohu na zařízení, připojte se k por tu FIR na zařízení a odešlete do zařízení tiskovou úlohu. Zařízení zastaví tisk právě
probíhající úlohy, jakmile dosáhne konce úlohy, kterou tiskne. Zařízení pak vytiskne úlohu zaslanou pomocí rozhraní FIR. Po dokončení
tisku této úlohy zařízení obnoví tisk původní úlohy ve fázi, kde byla přerušena.

background image

5 Tisk

83

Vytváření brožur

CSWW