HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Použití funkcí ovladače

background image

Použití funkcí ovladače

Tisknete-li z aplikace, mnoho funkcí zařízení je dostupných z ovladače. Postup spuštění ovladače v systému Windows naleznete v části

„Přístup k ovladači pro systém Windows“ na stránce 18

.

Poznámka

Nastavení provedená v ovladači a v aplikaci obecně potlačí nastavení ovládacího panelu. (Nastavení provedená aplikací obecně
potlačí nastavení ovladače.)

Řazení pomocí zařízení

Funkce zařízení pro řazení umožňuje tisk více předloh, kter ý přináší t yto výhody:

z

snížení zatížení sítě,

z

r ychlejší návrat do aplikace,

z

originální kvalitu všech dokumentů.

Uložení informací o nastavení zařízení

Ovladače umožňují uložit často používaná nastavení zařízení jako výchozí nastavení. Ovladač může být například nastaven pro tisk na
papír formátu Letter, s orientací na výšku a s automatickým výběrem zásobníku (z pr vního dostupného zásobníku).

Ovladače tiskárny Windows PCL 6 a PCL 5e umožňují uložit nastavení zařízení pro více druhů tiskových úloh. Můžete si vytvořit
například r ychlé nastavení pro obálky nebo pro tisk pr vní strany dokumentu na hlavičkový papír.

Nové funkce ovladače

Další informace získáte seznámením s volbami Rychlá nastavení, Zmenšit na stránku (jakýkoli formát na jakýkoli formát) a Tisk
brožur
v ovladači pro systém Windows nebo v nápovědě ovladače.

Tisk vodoznaků

Vodoznak je poznámka, například „Přísně tajné“, vytištěná na pozadí každé stránky dokumentu. Další informace získáte seznámením s
dostupnými funkcemi ovladače nebo v nápovědě online ovladače tiskárny.

V případě počítačů Macintosh můžete vybrat možnost „Custom“ (Vlastní) a zadat požadovaný text v závislosti na verzi ovladače.

background image

5 Tisk

65

Odlišná pr vní stránka

CSWW