HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Prázdná poslední stránka

background image

Prázdná poslední stránka

Tato možnost umožňuje vložit na konec tiskové úlohy prázdné stránky.

V systému Windows klepněte na možnost Použít odlišný papír pro první stránku na kar tě ovladače Papír a pak klepněte na položku
Poslední stránka. Pak lze vybrat zdroj papíru pro poslední stránku. Chcete-li tuto funkci vypnout, vyber te možnost Žádná poslední
stránka
.